EAAMO'21 رشته سیاست و عمل

دعوت به مشارکت

مهلت: 14 ژوئن 2021، تا ساعت

تاریخ: 5 تا 9 اکتبر 2021

EasyChair: لینک ارسال درخواست:

همایش افتتاحیه برابری و دسترسی به الگوریتم ها، مکانیسم ها و بهینه سازی (EAAMO ’21) از پنجم تا نهم اکتبر 2021 به صورت مجازی در زوم و Gather.town برگزار خواهد شد.

هدف از این رویداد تأکید بر آثار و مقالاتی است که با استفاده از روش های دربردارنده الگوریتم ها، بهینه سازی و طراحی های مکانیسم، و همچنین بینش های برگرفته شده از علوم اجتماعی و انسانی می توانند برای جوامعی که سابقه محرومیت دارند، امکان دسترسی به فرصت های جدید را فراهم کنند.

این همایش با هدف توسعه یک جامعه چند زمینه ای، در جهت تسهیل تعاملات بین محیط دانشگاهی، صنعت و بخش های دولتی و داوطلبانه فعالیت می کند. به این منظور، این همایش با اتخاذ دید وسیعی از سهم پژوهش در دسترسی به فرصت ها، از تمامی آثار و فعالیت ها، صرف نظر از این که در چه مرحله ای از مسیر پژوهش تا عمل قرار دارند، استقبال می کند. این موضوع همچنین آثاری را شامل می شود که بینش های بدیعی را در عملکرد سیستم های اجتماعی به کار می گیرند. این برنامه شامل سخنرانی ها و ارائه های اصلی توسط محققان و کارشناسان و همچنین ارائه های کمکی در رشته های «پژوهش» و «سیاست و عمل» خواهد بود.

از شما خواهشمندیم که درخواست های خود را برای رشته های «پژوهش» و «سیاست و عمل» ارسال نمایید. درخواست ها می توانند به صورت تحقیق و پژوهش، مقالات مروری، گزارش وضعیت و همچنین درخواست های مشکل محور و عمل محور از دانشجویان و متخصصان در تمامی رشته ها و زمینه ها باشند.

ما از شما دعوت می کنیم که مقالات خود در رشته ها و حوزه های پوششی مختلف از جمله مشارکت مدنی، اقتصاد داده، تبعیض و سوگیری، نابرابری اقتصادی، توسعه اقتصادی، آموزش، محیط زیست و اقلیم، بهداشت و درمان، مسکن، بازار کار و قوانین و سیاست ها را برای ما ارسال نمایید. مقالات شما توسط کارشناسان هم سطح در رشته مربوطه بررسی خواهند شد. مهلت ارسال درخواست ها تا 14 ژوئن 2021، ساعت می باشد.

ACM EAAMO جزئی از طرح ابتکاری «طراحی مکانیسم برای منافع اجتماعی» یا MD4SG می باشد و بر پایه برنامه های آموزشی ومجموعه کارگاه های فنی MD4SG که در همایش هایی از جمله ACM EC، ACM COMPASS، ACM FAccT و WINE مورد استفاده قرار گرفته اند، بنا شده است.

انواع مقالات

مقالات ارسالی در یکی از این دو دسته قرار خواهند گرفت:

درخواست های ثبت شده برای هر دو رشته موضوعات زیر را شامل شده اما محدود به این موضوعات نیستند.

 • چالش های طراحی مکانیسم و بازار در محیط هایی با منابع محدود
 • مکانیسم های توزیع مجدد به منظور بهبود دسترسی به فرصت
 • بهبود ارزیابی و ارائه خدمات اجتماعی
 • تخصیص بودجه برای بیمه سلامتی و مدیریت دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی
 • ارائه منصفانه خدمات بهداشتی درمانی در سطح جوامع
 • نابرابری اقتصادی و تحرک بین نسلی
 • کاهش نتایج نابرابر اقتصادی در بازارهای کاری آنلاین و آفلاین
 • شناسایی حضور و یا علل رفتارهای استثماری در بازارهای کار
 • افزایش تنوع و برابری از طریق رویکردهای الگوریتمی
 • مقررات بازار در زمینه داده و حریم شخصی
 • ارزیابی تاثیرات معلمان، مدارس و یا سیاست های تحصیلی
 • بهبود تخصیص منابع تحصیلی
 • اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت در زمینه دستیابی به اهداف مربوط به توسعه پایدار
 • کاهش ناکارآمدی ها در مزارع خرده مالک و زنجیره های تأمین با منابع کم
 • الگوریتم های پیشنهادی به منظور ترویج مشارکت مدنی
 • سنجش عدالت در نمایندگی های انتخاباتی
 • اطلاع رسانی در مورد تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری
 • طراحی سیستم های حمل و نقل منصفانه
 • رویارویی با چالش های زیرساختاری موثر بر جوامع حاشیه نشین
 • ملاحظات اخلاقی به هنگام استفاده از طرح های مکانیسم و الگوریتم های واسطه در بخش های دولتی

رشته سیاست و عمل

رشته سیاست و عمل به مقالات پژوهشگران و کارشناسانی اختصاص داده شده است که بر پژوهش کاربردی، مسائل مربوط به سیاست و یا مشکلات عملی تمرکز می کنند. اشخاص حقیقی با هرگونه ارتباطات نهادی و سازمانی می توانند در این رشته ثبت نام کنند و ما به خصوص از مشارکت افراد دخیل در صنعت و سازمان های دولتی و غیردولتی استقبال می کنیم. درخواست های ارسالی در پنج دسته اصلی طبقه بندی می شوند:

 • مجموعه داده های ارسالی شامل داده های جدید که به منظور توسعه پژوهش های بدیع در دامنه های کاربردی مختلف، ایجاد استانداردهای جدید برای جمع آوری داده، شفافیت و پاسخگویی و توسعه همکاری های بین رشته ای جمع آوری و ثبت شده اند. مجموعه داده باید همراه با درخواست شما و به عنوان یک فایل مکمل همراه با اطلاعات فراداده یا مِتادیتا بارگذاری شود. شما همچنین می توانید مجموعه داده خود را در سرویس های اشتراک داده خارجی بارگذاری نمایید، که در صورت پذیرش درخواست شما، امکان باز کردن یک درگاه داده در همایش وجود خواهد داشت. درخواست شما باید با متنی مبنی بر جزئیات زمینه، کاربردهای ممکن داده ها و هرگونه مشکل، محدودیت و یا ملاحظات اخلاقی موجود در جمع آوری، گزینش، دسترسی و استفاده همراه باشد. ما از مؤلفان دعوت می کنیم که سوالات و پیشنهادات موجود در فایل دیتاشیت برای مجموعه داده ها را ملاحظه نمایند.
 • نمایش نمونه های اولیه یا نسخه های کامل شده از سیستم های نرم افزاری و بسترهای تلفن همراه. نسخه های نمایشی ارسال شده باید با توصیف سیستم و دستورالعمل دقیق استفاده از آن همراه باشند. این درخواست ها همچنین باید با متنی مبنی بر جزئیات مشکلی که سیستم سعی بر حل آن دارد، اهمیت این مشکل، هرگونه محدودیت یا چالش شناخته شده در این سیستم و یا سیستم های مشابه، ملاحظات اخلاقی و اجتماعی استفاده از چنین سیستمی و بررسی احتمالات توسعه و پیشرفت بیشتر در آینده همراه باشند.
 • گزارش های وضعیت که چهارچوب و چشم اندازی جدید را معرفی کرده و یا یک بحث جدید در مورد موضوعی مشخص و مرتبط با همایش را ایجاد می کنند. ما به خصوص از متخصصان، سیاست گذاران و همچنین پژوهشگرانی که با این جوامع کار می کنند، دعوت می کنیم که مقالات خود را ارسال کرده و رویکردهای بالقوه کار در سطح دانشگاه ها، صنعت، بخش دولتی و سازمان های غیر دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. مقالات درخواستی همچنین می توانند شامل نتایج و آموزه های حاصل از تلاش در جهت ایجاد ارتباط میان پژوهش و عمل باشند.
 • ارائه مشکلات در قالب اوراق سفید با شرح جزئیات مشکلات عملی مؤثر بر جوامع حاشیه نشین و محروم. این مشکلات بایستی در جامعه پژوهشی از توجه و اهمیت گسترده تری برخوردار باشند. مقالات ارسالی باید شامل اطلاعات پس زمینه در مورد مشکل مورد بررسی، خلاصه روش ها و یا رویکردهای موجود برای حل آن و بحث و بررسی در مورد روش های برگرفته از الگوریتم ها، بهینه سازی و طراحی های مکانیسمی باشند که می توانند منجر به ارائه راه حل های بالقوه شوند. همچنین پیشنهاد می شود که مقالات ارسالی توضیحی از چالش های موجود به هنگام ارائه راه حل های جامع و بینشی از همکاری های شکل گرفته بین دانشجویان و کارشناسان را ارائه کرده و یا روش های بدیعی برای حل مشکلات را معرفی نمایند.
 • مقالات مروری که یک بررسی اجمالی از موضوعی معین و مرتبط با همایش را فراهم می کنند. مقاله ارسالی باید آثار مرتبط با این موضوع را بررسی کرده و آنها را به صورت منسجم و همه جانبه ارائه دهد. علاوه بر مرور و بررسی تحقیقات، ما همچنین صمیمانه از سیاست گذاران و کارشناسانی دعوت می کنیم که جدیدترین پیشرفت های علمی مورد استفاده در یک دامنه کاربردی معین را بررسی کرده و مخاطبان آنها می توانند افراد دانشگاهی و یا غیر آن باشند.

دستورالعمل های ارسال

برای مقالات ارسالی در رشته سیاست و عمل، شما می توانید بین دو گزینه بایگانی و غیربایگانی انتخاب نمایید. اولویت با مقالات بایگانی است. بخش بایگانی از مقالات پژوهشی جدیدی استقبال می کند که قبلاً در مجموعه مقالات همایشی یا مجلات چاپ نشده اند. بخش بایگانی از مقالات تحت ارسال به مجلات استقبال می کند. بخش غیربایگانی نیز مقالاتی را می پذیرد که پس از ژانویه 2019 به چاپ رسیده اند. مؤلفان بایستی فایل PDF مقاله خود را در EasyChair بارگذاری نموده و همچنین تمام موارد مربوطه از جمله مجموعه داده های خود را در بخش تکمیلی اضافه کنند. برای ارسال PDF، هیچگونه الزاماتی در مورد اندازه یا قالب بندی وجود ندارد؛ اما نسخه آماده چاپ مقالات بایگانی پذیرفته شده در زمان انتشار نباید بیش از 10 صفحه باشند. از مؤلفان درخواست می شود که علاوه بر فایل PDF، یک توضیح 200 تا 250 کلمه ای نیز در مورد مقاله خود و ارتباط آن با موضوع همایش را در EasyChair ارائه دهند.

ارسال مقالات به صورت ناشناس انجام می گیرد. مؤلفان باید توجه داشته باشند که نام و مشخصات نویسندگان را در مقاله ذکر نکنند؛ حتی به هنگام ارجاع به آثار پیشین. ارسال کنندگان بایستی لیست تمامی مؤلفان مقاله بارگذاری شده را در EasyChair فراهم کرده، اما در فایل PDF از آنها نامی نبرند. مؤلفان می توانند مقالات منتشر نشده، مقالات در حال بررسی و مقالاتی که پس از ژانویه 2019 منتشر شده اند را ارسال نمایند. چنانچه مقاله شما به چاپ رسیده است، لطفاً منبع آن را در EasyChair ذکر کنید.

تنها مقالات به زبان انگلیسی پذیرفته می شوند. MD4SG و EAAMO خود را متعهد به برقراری اجتماعی چند زبانه می دانند و پیش بینی می شود در آینده امکان ارسال به زبان های دیگر فراهم شود.

بررسی

مقالات ارسالی بر اساس معیارهای زیر ارزیابی خواهند شد:

 • کیفیت مقاله که بر اساس صحت و وضوح بیان و اهمیت آن سنجیده خواهد شد.
 • مرتبط بودن با هدف همایش
 • نوآوری زمینه: ما به خصوص ارسال مقالاتی را تشویق می کنیم که کاربردهای جدید را بررسی کرده و از رویکردهای جدید برای مطالعه دامنه های کاربردی موجود استفاده می کنند.
 • مقالات ارسالی همچنین بر اساس یکی از دو مورد زیر ارزیابی خواهند شد:
  • امکان ادامه موضوع با مقالات بین رشته ای: ما از مقالاتی که امکان ایجاد همکاری های بین رشته ای را فراهم می کنند، استقبال می کنیم.
  • ارائه دانش و اطلاعات مرتبط با رشته: ما به خصوص از متخصصانی استقبال می کنیم که به ایجاد ارتباط بین مشکلات عملی و رویکردهای پژوهشی علاقه داشته یا در این زمینه تجربه دارند.

مقالاتی که بر طبق این معیارها خارج از چهارچوب همایش تشخیص داده شوند، احتمالاً بلافاصله مردود خواهند شد.

EAAMO’21 از یک سیستم ارزیابی دو مرحله ای پیروی می کند. تمام مقالات توسط حداقل دو ارزیاب هم سطح به صورت ناشناس بررسی خواهند شد. کمیته ارزیابی این حق را برای خود محفوظ داشته که تمام جزئیات فنی مقالات را بررسی نکند.

برای حضور در همایش، اینجا ثبت نام کنید. همایش برای جبران هزینه های ثبت نام، کمک های مالی و برنامه های اینترنتی برای تلفن همراه را فراهم می کند. تمام درخواست های مربوط به کمک های مالی باید قبل از 14 ژوئن 2021 ساعت 5 عصر به وقت استاندارد شرقی ثبت شوند. درخواست های دریافت شده پس از این تاریخ در نظر گرفته نخواهند شد. Registration link

اطلاعات مهم

 • مهلت ارسال مقالات: 14 ژوئن 2021
 • EasyChair صفحه ارسال مقالات:
 • مهلت درخواست کمک مالی: 14 ژوئن 2021 ساعت 5 عصر به زمان استاندارد شرقی (9 شب به وقت گرینویچ); Financial Assistance Application
 • اعلانیه: 15 آگوست 2021
 • تاریخ همایش: 5 تا 9 اکتبر 2021